Elen som används i Parra produceras med förnybara energikällor.

Parra tog ett steg mot grön energi i och med ett nytt elavtal från början av år 2017. All elenergi som vi förbrukar är ursprungsmärkt grön el, producerad i Norden med vind-, vatten- eller solkraft.

I Parra försöker vi minimera mängden avfall.

Kökets rutiner orsakar inget matsvinn i tillverkningsprocessen. Från och med 2017 använder restaurangen diskbara kärl, vilket minskar sopberget avsevärt.

Allt avfall sorteras och återvinns enligt gällande regler.

I sina anskaffningar försöker Parra alltid stöda inhemsk företagsamhet.

Parra Bistro understöder inhemskt och närproducerat. Allt vårt kött är inhemskt, likaså vår potatis. Salladen växer i Tamsis växthus på orten, jordgubbssaften kommer från Kukkasmäen marjatila i grannkommunen.

Personalens arbetskläder kommer från lokala ESM-Brodesign. Byggnaderna som uppfördes inför säsongen 2019 kommer från Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy, så även stockreilens ramar.

Av ortens ungdomar är det många som har haft sin första arbetsplats i Parra.

Ungdomarna handleds med omsorg. Arbetet ger ungdomarna erfarenhet av kundbetjäning och visar dem vikten av språkkunskap.