Go to content

Snowparker: Nio rails nu på backarna!


[Uppdaterad 6.4.2023


Det finns 7 större rails och 2 minirails i pisterna. 


Reils och hoppor

 

Parker finns lite överallt i Parra. Den största parken - Streeten - finns bredvid Ettans pist, och har två hoppor; Haikki och Boxen av olik storlek.


 

Rails som är just nu i pisterna

 

I Ettans Pist: Tjocka Dubbla Röret, Rör (förnyad!), Lång Handrail och Långa Boxen (förnyad!).

I Tvåans Pist: Långa Log Boxen, Dubbel Log Boxen och som nyaste Up-Down Boxen.

...och i Lillpisten även ett par minirails!

 

Ingen behöver var Proffs från början 

 

Pröva på boxarna! I Parras backar finns det alltid ett stort antal olika boxar, såväl lätta som mera utmanande.