Go to content

Snowparker: Första åtta rails på backarna!


[Uppdaterad 20.1.2023


Det finns 6 större rails och 2 minirails klara.

Den största hopparen, Haikki, har också "nosen".

Fler rails kommer att installeras inom kort!

 


Reils och hoppor

 

Parker finns lite överallt i Parra. Den största parken - Streeten - finns bredvid Ettans pist, och har två hoppor; Haikki och Boxen av olik storlek.


 

Rails som är just nu i pisterna

 

Nya reils i backen från 20.1.2023!

Ny finns färdiga i Ettans Pist: Tjocka Dubbla Röret, Rör (förnyad!), Lång Handrail och Långa Boxen (förnyad!).

I Tvåans Pist: Långa Log Boxen och Dubbel Log Boxen.

...och i Lillpisten även ett par minirails!

 

Ingen behöver var Proffs från början 

 

Pröva på boxarna! I Parras backar finns det alltid ett stort antal olika boxar, såväl lätta som mera utmanande.