Go to content

Bekanta dig med Parras skidskola


Börja med en egen lärare!

 

Parras skidskola har ungefär 10 glada skidlärare, redo hjälpa till dig med slalom- eller snowboardåkningens grunder.

Undervisningen fås på finska, svenska och engelska - både för barn och vuxna!

Du kan boka en lektion (50 min) för endast en elev, eller samla ihop en grupp på 2-3 personer. Skidläraren har alltid samma utrustning som eleven, så hela gruppen behöver åka antingen skidor eller snowboard.

När du funderar på gruppen lönar det sig att ta i beaktande att undervisningen alltid är effektivast om eleverna är ungefär på samma nivå.

 

Under lektionen går vi framåt i elevens takt

 

Lektionen börjar på platt mark, och sedan övar vi oss framåt mot repliften och Lillpisten.

Lektionen framskrider alltid i elevens takt. Ibland kan man under första lektionen hinna ända till ankarliften, men med yngre elever så kommer man inte alltid ens nära. På samma sätt så kan lektionen framskrida ganska snabbt om eleven redan har en bra grund.

Det lönas inte att boka flera lektioner på rad. Man behöver tid att smälta det man har lärt sig och testa lite på egen hand!