Go to content

Historia

 

På det Österbottniska plattlandet är det glest mellan backarna, men förverkligandets tradition är stark

 

Redan på 1980-talet började Teuvaborna drömma om ett skidcenter på Parra-berget.

Vapaa-ajankeskus Parra Oy (Snowpark Parra) grundades 1989. Aktieförsäljning var tidens massfinansiering, aktierna såldes "från dörr till dörr". Därför har Parra än idag 1300 ägare, varav 1200 är privatpersoner och 100 småföretag och samfund. 47 % är i kommunal ägo, varav Teuva (Östermark) kommun äger 37 %.

Vintern 1990-1991 inleddes slalomåkningen i Parra. Intresset var mycket stort. Busstransporter ordnades från närkommunerna och under de livligaste dagarna kunde det vara 500 åkare i backen. Östermarks 13 taxin deltog också och gav hundra äldre personer gratis skjuts till Parra på kaffe och för att titta på skidbacken.

 

Parra på 2000-talet: mer än bara skidbackar och liftar

 

Verksamheten utvecklades från år till år. Uthyrningen av snowboardarna inleddes och i början på 2000-talet byggdes rails till backarna. Parra var tidigt ut med parkåkningen - på den tiden fanns det bara fler rails i Ruka och i Laajavuori i Jyväskylä än i Parra.

Parra fick Finlands Skidcenterföreningens hedersomnämnande för målmedvetet och aktivt arbete år 2011.

 

Snowpark Parra äger sitt markområde, sina byggnader och inventarier

 

Företaget ansvarar själv för skidcentrets all verksamhet och utveckling med sina egna inkomster. Verksamhetens eventuella vinst satsas på att förbättra kundens upplevelse.

Vintertid bedrivs starkt team-arbete, 6-8 personer jobbar heltid och 15-20 personer deltid i Parra. All verksamhet stämplas av österbottnisk företagaranda.

Lokala talkokrafter har alltid varit ett stöd för Parra. Även om största delen av arbetet utförs av avlönad personal, spår av talkoarbetarnas arbete syns på många ställen varje år.

Runtom Parra finns ett rekreationsområde som också genererar besökare till Parra. Teuva kommun ansvarar för rekreationsområdet och skidspåren.

 

Varje vinter finns något nytt i Parra

 

Inför säsongen 2017 byttes Parras pistmaskin ut mot en nyare och på samma gång byggdes en presseningshall åt pistmaskinen.

Inför säsongen 2018 skaffades tre snökanoner till. Inför samma säsong utökades railmängden med tio nya.

Inför säsongen 2019 förstorades kundutrymmena betydligt när nya uthyrningen och WC:na blev färdiga.

Snowpark Parras webbutik, där du kan köpa liftkort, skidlektioner och begagnad utrustning, öppnade för säsongen 2022.

Egentliga skidsäsongen i Parra sträcker sig från januari till början av april. I maj-juni sköts maskinerna och förberedelserna inför följande säsong inleds redan i augusti.