Go to content

Pistregler


Pistregler 

 

 1. Kontrollera din utrustning, testa bindningarna. Användning av hjälm är rekommenderad.
   
 2. Håll ordning i liftkön och fyll alla platser i liften.
  Parras eget direktiv: Du kan även åka ensam eller bara med någon i det egna sällskapet.

  Stig av bara på utmärkta avstigningsplatser. 
   
 3. Välj pist efter din åkskicklighet. Bekanta dig alltid på förhand med special-områden.
   
 4. Den som kommer uppifrån är alltid väjningsskyldig. Lämna alltid tillräckligt med utrymme för andra skidåkare. Var speciellt uppmärksam med små barn.
   
 5. Stanna bara där du syns. Då du går uppför bör du alltid använda pistkanten.
   
 6. Anpassa farten och åksättet till dina kunskaper och omgivningen.
   
 7. Pulkåkning är tillåten bara på anvisade platser.
   
 8. Att åka alkoholpåverkad är förbjudet.
   
 9. Åkning sker på ditt eget ansvar.
   
 10.  Det är varje mans plikt att hjälpa till vid en eventuell olycka. Informera omedelbart personalen.
   

Följ alltid skidanläggningens skyltning och personalens anvisningar.

Personalen har rätt att makulera liftkortet för person som bryter mot pistreglerna.