Go to content

Skolor


Från buss till backe på en kvart!

 

Vi erbjuder landsdelens bästa plats för en fartfylld slalom- och friluftsdag!

”Från buss till backe på en kvart”! I Parra behöver ingen köa för sin utrustning, den är utvald och inställd allt enligt åkarens på förhand inskickade specifikationer.

Varje vinter håller 50 skolor sin friluftsdag i Parra - visst kommer er skola denna vinter?

 

Parra för skolgrupper

 

Parras uthyrning är dimensionerad att fylla även stora skolgruppers krav! Vi har bl.a. 300 par skidor och 260 hjälmar.

Slalombackarna har ett tjockt lager av konstsnö, som står emot även regn och varmt väder!

I Parra finns fyra grillstugor. Vi kan reservera en stuga för er grupp. Skolgrupper kan även låna en gasgrill.

De som inte vill åka slalom trivs i pulkabacken. Backen har konstsnö och skötas som slalombackarna. Det finns pulkor att låna!

En skidlärare kan bokas för nybörjare.

 


Vår offert 2023 för skolor, priser


Reservationskalender 2023, up-to-date


Reservering

 

Gör reservering via e-posten info@parra.fi.
Mer info även 040 843 4247. 

 

Välkomna till Parra!Pistregler