Go to content

Parra området för resenärer och som utflyktsmål


Kedjan av fornberg

 

Parra är en del av fornberg som sticker upp i ett i övrigt flackt landskap i Södra Österbotten.

Kring berget breder stora skogsmarker ut sig. Till närmaste by är det även fågelvägen flera kilometer.

 

Snowpark Parra och Luonto-Parra

 

Snowpark Parra med pister ligger beläget på Parrabergets norra sluttning. På bergets södra sida ligger Luonto-Parras område med dammar för simning, frisbeegolfbana samt gårdsplan passande olika evenemang. 

Söder om Parra slingrar sig stugvägar genom skogen. Längs dessa vägar finns 60 privata stugor, varav en del är till uthyrning. Under sommaren kan man även övernatta på Luonto-Parras campingområde.

 

Rutter för motion och utflykter

 

Ett upplyst motionsspår som slingrar sig kring berget sammanbinder Snowpark Parra och Luonto-Parra. När snötäcket är tillräckligt dras det ett 5 kilometers skidspår upp på den upplysta rutten.

Från toppen av Parraberget kan man se ett böljande skogslandskap åt alla håll där vindkraftverken och åkrar sticker fram.

Från Luonto-Parras gårdsplan startar Fornbergens vandringsleder, "Muinaisvuorten reitistöt", som till vintern blir tiotals kilometer långa skötta skidspår. 

Längs vandringslederna finns stenfält, kärrområden, fågelsjö samt vindskydd och öppna stugor.

Läs mer på Parra områdes webbplats (på finska)!