Snowpark_SKI-SHOP_TEKSTI_pun

 

Mikä on laskettelusuksen sopiva pituus?

Tavalliselle aikuiselle harrastajalle sopii suksi, joka ulottuu suunnilleen laskijan leukaan tai nenään saakka, eli on noin 15 cm lyhyempi kuin laskija itse. Hieman raskastekoisemmalle laskijalle voi suksi olla hiukan pidempikin. Samoin twintip-suksi voi olla hiukan pidempi.

Lapselle sopii suksi, joka ulottuu laskijan leukaan saakka, eli on noin 20 cm lyhyempi kuin laskija itse. Aivan pienimmille suksi saa olla lyhyempikin. Lapsille ei kannata suksiin ottaa kasvunvaraa. Liian pitkä suksi on vaikea hallita ja oppiminen hidastuu. Hyvälaatuiset lasten sukset on helppo myydä aikanaan eteenpäin.

Kokeneille laskijoille, joilla on tekniikka hyvin hallussa, sopii pidempi suksi, jopa laskijan itsensä mittainen. Silloin suksi toimii hyvin kovassa vauhdissa ja jyrkissä rinteissä.


Hur långa ska egentligen slalomskidorna vara?

För den vanliga åkaren (vuxen) är det bäst om skidan når upp till hakan eller till näsan, dvs. är ca 15 cm kortare än åkaren själv. Tunga åkare behöver något längre skidor. Twintip-skidor kan vara lite längre också.

För barn är det bäst om skidan når upp till hakan, dvs. är ca 20 cm kortare än åkaren själv. Till de minsta kan de vara även kortare. Ge inte barnen skidor som ger stor marginal för växt. Alltför långa skidor ar svåra att hantera, det blir svårare att lära sig åka. Dessutom är efterfrågan på bra begagnad utrustning stor.

Erfarna åkare med god teknik åker med längre skidor, t.o.m. lika långa som åkaren själv. Då fungerar skidorna bra i hög fart och på branta pister.


Päivitetty /Uppdaterad 15.11.2019


TAKAISIN ”SUKSET” -SIVULLE /TILLBAKA TILL SIDAN ”SKIDOR”