Suomen hallitus on osana koronaviruksen leviämistä hillitseviä toimia linjannut, että yli 10 henkilön julkisia kokoontumisia ei tule järjestää. Tämän seurauksena myös Parran on päätettävä laskettelukautensa.

KIITÄMME TEITÄ KAIKKIA LASKETTELUKAUDESTA 2020! Ensin odotimme kauan pakkasia, ja nyt joudumme jo lopettamaan – mutta onneksi kauteen kuitenkin mahtui myös hienoja laskettelupäiviä!


Finlands regering har konstaterat att undantagstillstånd råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Som en del av att skydda befolkningen beslöts att offentliga tillställningar med över 10 personer inte ska ordnas. På grund av detta bör även Parra avsluta säsongen.

VI TACKAR ER ALLA FÖR SKIDSÄSONGEN 2020! Först väntade vi länge på kölden, och nu är vi tvungna att redan stänga – men vi får vara glada över att säsongen i alla fall innehöll även fina skiddagar!


[Päivitetty /Uppdaterad 16.3.2020 kl 20.35]