Kauden 2018 parkit tässä – suunnittelemme jo kautta 2019!


Skidsäsongens 2018 parker här – vi planerar nu säsongen 2019!


[Päivitetty /Uppdaterad 9.4.2018]


Pressit /Boxar 7 + 2 + 2

Reilit /Rails 3

Putket /Rören 3

Hyppyrit/ Hoppor 2

Kaksi isompaa hyppyriä – ylempi Haikki on suurempi ja alempi Boksi pienempi.

Två större hoppor – den övre ”Haikki” är större och den nedre ”Boksi” mindre.

Parra_parkit_hyppy4_1440x768_p