Valaistuja lähilatuja ja pidempiä kaukolatuja

Snowpark Parran laskettelukeskuksen pihasta pääsee 5 km valaistulle lähiladulle, ja sen kautta myös pidemmille kaukoladuille.

Jos lähtee valaistulle ladulle hämärän aikaan, valaistus on itse sytytettävä. Kytkin löytyy laskettelukeskuksen pysäköintialueelle ajaessa heti vasemmalta valopylväästä. Vaihtoehtoisesti laduille pääsee ”vuoren toiselta puolelta” Luonto-Parran pihapiiristä. Siellä valokytkin sijaitsee rakennusten välissä olevassa pylväässä. Sytyttämisen jälkeen valot palavat klo 21 saakka.

Hyvälumisina talvina kaukolatujen verkostoa on kymmeniä kilometrejä. Latujen varrella on useita laavuja ja taukotupia. Myös valaistun lähiladun varrella on laavu polttopuineen Parran huipun tuntumassa. Kaikki ladut ovat luonnonlumen varassa, joten niiden määrä vaihtelee lumiolojen mukaan.


Belyst skidspår och längre skidspår

Från skidcentret Snowpark Parras gård slipper man till ett 5 km långt belyst skidspår och via detta till längre skidspår.

Man sätter på belysningen i skidspåret själv. Strömbrytaren finns på lampstolpen som är direkt till vänster när man kommer in på skidcentrets parkeringsplats. Man slipper också till skidspåret från ”andra sidan av berget” från Luonto-Parras parkeringsplats. Där finns strömbrytaren på stolpen mellan byggnaderna. Efter att belysningen tänts lyser den till klockan 21.

Under snörika vintrar finns tiotals kilometer skidspår. Längs spåren finns flera vindskydd och rastplatser. Ved finns vid vindskyddet längs det belysta spåret, vid toppen av Parra. Alla skidspår består av natursnö, så tillgängligheten beror på snömängden.